13-2-2012 - 19-2-2012

new 19 (1, 19) Pono - Wizjoner
new 36 (1, 36) Mesajah - Jestem Stąd
down 49 (12, 11) PIH - Dowód Rzeczowy Nr 2
down 50 (13, 6) Hemp Gru - Lojalność

Oznaczenia: zmiana, miejsce (ilość tygodni, najwyżej), album, wykonawca